top of page

Termeni si Conditii - Concurs Facebook / Instagram 04 Iulie 2022

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL 

ORGANIZATOR: Asociația Moralis, cu sediul în Târgu Mureș, str. Brașovului, nr.7B, apt 84, CIF 36638973, cont bancar RO47OTPV630001041734RO01

S.C. Moralis Events & TLI SRL cu sediul în str. Vadului nr. 51A, sat Nazna, com. Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, CUI 37634260 , J / 26 / 904 / 2017

Asociația Legio Maris cu sediul în cu sediul în str. Vadului nr. 51, sat Nazna, com. Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș CIF: 40827741, în continuare Maris Fest.

Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Facebook sau Instagram. 

Regulamentul va fi făcut public online, conform regulamentului impus de Facebook / Instagram și legislației în vigoare și este valabil gratuit oricărui utilizator interesat. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a regulamentului impus de Facebook / Instagram sau a legislației în vigoare rezultată prin acțiunile acestuia.

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Campania se adresează doar celor ce se înregistrează prin comentariu la postarea de pe Facebook sau de pe Instagram din data de 04 Iulie 2022, orele 20:00, urmează instrucțiunile din prezentul regulament și care îndeplinesc condiția de vârstă [peste 18 ani]. Campania este deschisă cetățenilor români, persoane fizice, cu domiciliul stabil în România, care dețin un cont de Facebook sau Instagram. 

*Angajații Organizatorului, colaboratorii acestora sau membrii familiilor acestora nu pot participa. 

3. ACCEPTAREA REGULILOR

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de Maris Fest, cât și acceptarea regulamentului Facebook / Instagram. 

4. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară de pe 04 Iulie 2022 de la ora 20:00, până pe 30 Iulie 2022, la 23:59. Orice participare peste acest termen nu se ia în considerare.

5. MECANISM DE PARTICIPARE

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2, poate participa la concurs. Participanții trebuie să îndeplinească și să parcurgă următorii pași: 

– Să intre pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/MarisFest sau Instagram https://www.instagram.com/marisfest/

– Să dea ‘Follow’ paginii de Facebook sau Instagram

- Sa scrie un comentariu la postarea ce anunta concursul, comentariu care sa includa numele artistului din line-up pe care este nerabdator sa il asculte la festivalul ce urmeaza

- Sa eticheteze 2 prieteni in acelasi comentariu

Participarea poate fi introdusă o singură dată. Maris Fest își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament. Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (de exemplu, mail-uri multiple, nume false, etc.)

6. PREMIUL

Concursul va avea 8 castigatori (4 castigatori pentru participantii Facebook, si 4 castigatori pentru participantii Instagram).

Câștigătorii campaniei vor fi premiati fiecare cu 1 x abonament la festivalul Maris Fest din 19-21 August 2022 (valoare: 300 lei). Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz fortuit). Premiul nu este transferabil. Orice costuri suplimentare generate de câștigarea acestui premiu rămân în sarcina câștigătorului.

Premiul va fi trimis către câștigător prin e-mail de catre Maris Fest, iar premierea se face în baza participării persoanei fizice și în baza profilului de Facebook, etc. (Date ce vor fi folosite în acest scop).

Câștigătorul va fi anunțat pe pagina oficială a Organizatorului printr-un comentariu la postarea concursului, in felul urmator: in fiecare Duminica (in datele de 10, 17, 24 si 31 iulie), pe durata celor 4 saptamani de concurs, vor fi anuntati 2 castigatori - 1 castigator pe Facebook si 1 castigator pe Instagram. Prin participarea la concurs, participantul își dă acceptul cu privire la utilizarea numelui acestuia în scopul evidențiat anterior.

7. ȘANSA DE CÂȘTIG

Șansa de câștig depinde de numărul participanților și de respectarea prezentului regulament.

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participare, accepți că Maris Fest poate prelucra datele tale personale (imagini; nume etc.) și pot fi folosite în scopul publicității și pentru anunțarea câștigului, fără a mai fi necesară o altă formă de confirmare a acordului privind aceste date. 

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

Uite aici și un articol legat de GDPR.

9. TERMENI ȘI CONDIȚII 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania/concursul, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil). 

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul. 

10. RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Prin participare acceptați să eliberați Maris Fest, filialele sale, partenerii, reprezentanții, angajații, succesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin: (i) Participarea la concurs și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea incorectă a premiului; (ii) Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice; (iii) Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet; (iv) Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere; (v) Orice eroare electronică sau umană în administrarea concursului și în procesarea participărilor. 

11. DISPUTE

Acest concurs se află sub regulile stricte Facebook, cât și sub legislația în vigoare din România.

Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate individual, exclusiv în fața unei instanțe situată în Romania, competentă. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.

12.  ÎNCETAREA CONCURSULUI

Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului. 

*Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament. 

bottom of page