top of page

MARIS FEST

 

 

REGULAMENT

Festival Maris Fest 2022

– Adrenaline Edition -

 

Eveniment

MARIS FEST 2022  – Adrenaline Edition -

 

Organizatori

 • Asociația Moralis, cu sediul în Târgu Mureș, str. Brașovului, nr.7B, apt 84, CIF 36638973, cont bancar RO47OTPV630001041734RO01 – denumită în continuare organizator

 • S.C. Moralis Events & TLI SRL cu sediul în str. Vadului nr. 51A, sat Nazna, com. Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, CUI 37634260 , J / 26 / 904 / 2017

 • Asociația Legio Maris cu sediul în cu sediul în str. Vadului nr. 51, sat Nazna, com. Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș CIF: 40827741

 

Locație

       Transilvania Motor Ring - România, jud. Mureș, loc Cerghid Nr. 1/G

 

Data

19 – 21 august 2022

 

 

Cap. I    DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Termenii și condițiile generale - denumite în continuare „TCG” -  se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului MarisFest denumit în continuare „eveniment”, organizat de către Asociația Moralis, S.C. Moralis Events & TLI SRL și Asociația Legio Maris  - denumiți în continuare „organizator” -  și conțin prevederile pe care fiecare participant al evenimentului se obligă să le respecte.

1.2 Prin cumpărarea unui bilet sau prin participarea la festival, participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte TCG care includ totodată și politica de confidențialitate și Politica de Cookies.

1.3 Termenii și condițiile generale sunt valabile pe perioadă nedeterminată. Participanții convin că organizatorul are dreptul de a modifica unilateral prezentele TCG, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă TCG se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe site[R1] . Organizatorul precizează și participanții și destinatarii TCG acceptă că aceste condiții pot fi modificate după cumpărarea biletului. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru nerespectarea de către destinatarii TCG a prevederilor acestuia datorită modificărilor apărute cu privire la condiții și publicate în mod conform pe site, fiind obligația și răspunderea participanților să monitorizeze eventualele modificările ale TCG.

 

2. DEFINIŢII

2.1 Exceptând situațiile în care, în cadrul acestui document, se prevede un sens mai extins sau după caz, unul mai restrictiv, termenii utilizați au următoarele definiții:

a) Abonament: certificat nenominal (netransmisibil), emis contra cost de către organizator pe suport de hârtie sau în forma electronică, prin care se acordă Participantului dreptul de a participa la Festival, pe întreaga durată a acestuia;

b) Adult: persoană de minim 18 ani impliniți până la data Festivalului, care poate sau nu să aibă calitatea de părinte sau tutore al copilului sau minorului pe care îl însoțește la Festival.

c) Bilet: un certificat emis în orice formă (pe suport hârtie sau în formă electronică), netransmisibil, valabil o zi , precum și invitație prin care se atestă dreptul de a participa la Festival pe durata uneia dintre zile, începând cu ora 12:00 PM a zilei respective, până la orele 05:00 AM ale zilei următoare; 

d) Brățară: un certificat aplicat de Organizator la validarea unui Bilet sau Abonament, prin care Organizatorul acorda Participantului dreptul de a intra în una sau mai multe zone ale festivalului, conform prezentului regulament  

e) Copil – Participant la Festival sau la una dintre zilele Festivalului care până la momentul accesului  NU va fi împlinit vârsta de 14 ani;

 

 f) Durata festivalului: perioada de timp dintre începutul și sfârșitul festivalului. Începutul festivalului va corespunde cu începutul valabilității biletelor la MarisFest,  ce autorizează prima intrare la Festival. Sfârșitul Festivalului va corespunde cu încheierea valabilității biletului prin care se autorizează cea mai lungă ședere la MarisFest;

g) Festival: totalitatea programelor de artă, spectacole de muzică, divertisment, cultură, sport și alte servicii gratuite sau cu plată oferite de organizator

într-o anumită perioadă de timp și într-o anumită zonă stabilită;

h) Info Point – punctul de informare a participanților cu privire la Festival, în care aceștia își pot preschimba biletele, abonamentele sau invitațiile în brățări;

i) MarisFest Card – instrument de plată electronic de tip credit card, nenominal, cu care se pot face plăți în incinta festivalului[R2] 

j) Merchandise – orice bun de consum neperisabil, comercializat în cadrul Festivalului (exemple: tricouri si alte produse vestimentare, produse artizanale de tip handmade, etc), ce NU pot fi achiziționate prin intermediul cardului MarisFest Card ci doar prin plata cu numerar.

k) Minor – participant la festival sau la una dintre zilele festivalului care până la momentul accesului are peste 14 ani și  NU va fi împlinit vârsta de 18 ani;

l) Obiecte interzise – bunuri, produse, materiale, substanțe a căror deținere este interzisă prin lege sau prin prezentul regulament;

m) Partener: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică autorizată ce desfășoară activități economice independente la festival, în baza unei relații contractuale cu Organizatorul;

n) Participanți – toate persoanele care participă la Festival, fie că sunt participanți autorizați, fie că sunt participanți neautorizați.

o) Participanți Autorizați: cumpărătorii biletelor sau abonamentelor, posesorul unei invitații și persoanele care sunt autorizate de Organizator să participe în mod gratuit;

p) Participant Neautorizat: persoană fizică care participă la un festival fără a avea dreptul valabil de a intra, inclusiv persoana care obține o brățară în schimbul unui bilet dobândit în mod ilegal sau prin transferul brățării de la posesorul legal (participant autorizat)

q) Persoană cu dizabilități – participant la festival sau la una dintre zilele Festivalului care deține un certificat de încadrare în grad de handicap valabil în ziua în care participă la Festival;

r) Politica privind prelucrarea si protecția datelor cu caracter personal – totalitatea condițiilor în care organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților

s) Site-ul organizatorului – pagina de Internet www.marisfest.ro

 

 

 

 

Cap. II

1. ACCESUL LA MARIS FEST ADRENALINE EDITION 2022

 

1.1 Biletele pot fi achiziționate online, de pe site-urile www.iabilet.ro  sau www.ambilet.ro , direct de la punctul de acces în incinta Transilvania Motoring  sau de la partenerii autorizați ai Organizatorului conform prevederilor.

1.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prețul biletelor sau abonamentelor, persoanele interesate trebuind a urmări Site-ul sau paginile electronice  ale vânzătorilor autorizați, evidențiați la punctul. 1.1 din TCG (unde sunt afișate preturile) înainte de a proceda la achitarea acestora. Modificarea prețului biletelor/abonamentelor NU afectează persoanele care au plata confirmata înainte de operarea modificării.

1.3 Odată achiziționate, biletele si abonamentele NU pot fi returnate.

1.4 Contravaloarea biletelor sau abonamentelor achiziționate poate fi restituită numai in situația anularii Festivalului de către organizator, din cauze ce NU intra sub incidenta forței majore (orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil).

2. Organizarea generală a Festivalului

 

2.1  Zona 1 – zona concerte, evenimente, tribune spectatori și food area

2.2. Zona 2 – zona de campare și parcare

2.3. Zona 3 – backstage și organizare[R3] 

 

 

2.CATEGORII DE BILETE

 

 1.  -  Abonament cu Acces General, cu camping - Biletul oferă acces în zona de desfășurare a Festivalului și în zona de camping (Zona 1 și Zona 2). Cu acest tip de bilet, posesorii pot participa la Festival începând de vineri 19 august 2022, începând cu ora 10:00 şi au dreptul de a rămâne în locație pe toată durata evenimentului, respectiv până în data de 22 august orele 12:00. Organizatorul oferă participanţilor un loc de campare gratuit, cu acces şi la zonele sanitare din interiorul campingului (locurile special amenajate cu duşuri și toalete). Organizatorul își rezervă dreptul de a percepe taxă suplimentară pentru parcarea autoturismelor.

 2.  - Abonament cu Acces General, fără camping - Biletul oferă acces în zona de desfășurare a festivalului (Zona 1) , cu excepția zonei de camping. Cu acest tip de bilet, posesorii pot participa la Festival începând de vineri 19 august 2022, începând cu ora 10:00 şi au dreptul de a rămâne în locație pe toată durata evenimentului, respectiv până în data de 22 august orele 12:00

 3.  - Bilet de o zi / Day Ticket - Asigură participantului accesul la eveniment în ziua pentru care a fost efectuată achiziția[R4] , începând cu ora 10:00 și până în ziua următoare, la ora 12:00  , oră la care încetează valabilitatea biletului de o zi iar participantul este obligat să părăsească incinta Transilvania Motor Ring. Dacă participantul refuză să se conformeze, organizatorul, prin intermediul colaboratorilor săi, îşi rezervă dreptul de a-l conduce în afara zonei delimitate

 

 

 1. REGULI DE UTILIZARE  A BILETELOR ABONAMENTELOR INVITATIILOR

 

Un Info Point va funcționa in fiecare zi a festivalului, în intervalul orar 12:00 – 00:00.

3.1 Abonamentele NU sunt transmisibile, neputând fi folosite decât de către persoanele care le-au cumpărat, numai în cadrul festivalului.

3.2 Invitațiile sunt intuitu personae, fiind de asemenea netransmisibile.  Pot fi folosite doar de către persoanele care le-au primit, fiind predate personal acestora numai în format fizic. Organizatorul și colaboratorii săi își rezerva dreptul de a verifica identitatea posesorului invitației, pe parcursul întregului festival

3.3 Prin achiziționarea biletelor/abonamentelor cumpărătorii se obligă să respecte aceste termene și condiții generale, regulile de check-in și acces la festival, precum și, în general, orice alte reguli de participare la acesta care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul site-ului sau prepuși ai organizatorului.

3.4 Achiziția biletelor/ brățărilor din alte zone decât cele autorizate de organizatorul festivalului este interzisă și duce la restricționarea accesului sau după caz excluderea din zona de desfășurare a festivalului.

3.5 Biletele, abonamentele, invitațiile vor fi scanate și, după confirmarea validității lor, preschimbate în brățări la momentul accesului la Festival.  

3.6 Purtarea brățării este obligatorie pe toată durata Festivalului.

3.7 Organizatorul și partenerii acestuia sunt îndreptățiți să solicite oricărui posesor de bilet/abonament/invitație respectiv brățară prezentarea unui act de identitate, pe care să fie inscripționată data nașterii.

3.8 Brățările NU sunt transmisibile, asigurând accesul în cadrul festivalului (în zonele 1 și zona 2, după caz) doar persoanei căreia i-a fost fixată după preschimbarea biletului/abonamentului/invitației.

3.9 Brățările pot fi verificate oricând, atât in perimetrele de acces în zona festivalului, cât și în interiorul acesteia.

3.10 Ruperea, deteriorarea sau pierderea brățării anulează dreptul de participare si accesul participantului în zona festivalului. Pentru a reintra va fi nevoie de achiziționarea unui nou bilet și preschimbarea acestuia într-o nouă brățară.

 

 

4. ACCESUL ANUMITOR CATEGORII DE PARTICIPANȚI

4.1. Copiii[1]–- au accesul gratuit la festival doar în condițiile în care sunt  însoțiți de un adult ce posedă un bilet/abonament sau care este beneficiar al unei invitații.

4.1.1  La momentul accesului în Transilvania Motor Ring, posesorul adult al biletului/abonamentului/invitației, este obligat să prezinte personalului de control-acces sau la „Info Point” o copie a certificatului de naștere a copilului și o declarația pe proprie răspundere, completată și semnată (modelul declarației se regăsește anexat la prezentul regulament).

4.1.2  Copilul va primi o brățară, pe care adultul va nota numărul său de telefon.

4.1.3  Copilul NU va putea intra în zona festivalului neînsoțit de adult.

4.1.4  Copiilor le este recomandată purtarea căștilor de protecție sau a dopurilor de urechi întrucât nivelul fonic poate deveni foarte ridicat și ar putea crea efecte negative asupra auzului acestora.

4.1.5. Adultul este singurul răspunzător pentru siguranța copilului și respectarea de către acesta a normelor prezentului regulament.

 

4.2   Minorii[2] pot participa la festival în cazul in care vor fi achiziționat un bilet/abonament sau vor fi primit o invitație

4.2.1. La momentul accesului în Transilvania Motor Ring, posesorul adult al biletului/abonamentului/invitației, este obligat să prezinte personalului de control-acces sau la „Info Point” o copie a certificatului de naștere a copilului și o declarația pe proprie răspundere, completată și semnată (modelul declarației se regăsește anexat la prezentul regulament).  In cazul in care minorul are 14 ani împliniți, acesta poate prezenta cartea de identitate.

4.3.   Persoanele sub 18 ani[3] pot participa la festival doar dacă sunt posesorii unui bilet/abonament sau ai unei invitații.

4.4. Persoanele cu dizabilități[4] beneficiază de acces gratuit la festival, în limita unui număr de locuri ce va fi anunțat de către organizator.

4.4.1 In cazul în care persoana cu dizabilități este încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal, aceasta va fi însoțită de un asistent, care va avea acces, de asemenea, gratuit.

4.4.2 Persoanelor ce necesită însoțitor NU li se va acorda brățara decât dacă sunt însoțite de un asistent personal. Persoanele ce NU necesita asistent personal vor beneficia de gratuitate doar ele însele.

4.4.3 Pentru obținerea accesului, persoanele cu dizabilități se vor prezenta la punctul de acces sau la Info Point, unde vor prezenta un act de identitate si certificatul de încadrare în grad de handicap, valabile.

4.4.4 Persoanei cu dizabilități și, după caz, asistentului personal al acesteia li se vor fixa câte o brățară, însoțitorul având obligația de a nota numărul sau de telefon pe brățara persoanei cu dizabilități.

4.4.5 Însoțitorul / asistentul personal este singurul răspunzător pentru siguranța persoanei cu dizabilități și respectarea de către aceasta a normelor prezentului regulament

 

 

5. ACCESUL LA FESTIVAL

 

5.1 Accesul se face începând cu data de 19 august 2022, de la ora 10:00 în zonele 1 și 2 .

5.2. Toți participanții sunt verificați la intrare cu privire la respectarea prevederilor regulamentului și a prevederilor legale incidente, în scopul asigurării siguranței lor și a celorlalți participanți, precum și pentru buna desfășurare a Festivalului. În cazul în care un participant refuză verificarea, organizatorul își rezervă dreptul de a nu îi permite accesul.

5.3. Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări oferite de organizator la intrarea în festival[R5] , în baza biletului/abonamentului/invitației. Doar o brățară intactă, purtată pe mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul festivalului. Organizatorul își rezervă dreptul prin prepușii acestuia de a verifica ori de câte ori apreciază ca necesar brățările, atât la intrarea în incinta festivalului, cât și pe toată perioada desfășurării acestuia. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii acesteia.

5.4. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții organizatorului cu privire la orice defect al brățării în momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

5.5.  Dacă în urma verificărilor efectuate la intrare sau pe teritoriul festivalului vor fi identificate obiecte din categoria celor interzise la deținere conform legii sau conform prezentului regulament.. În funcție de categoria de bunuri identificate, pot fi informate autoritățile de aplicare a legii. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spațiu din afara festivalului (ex: mașină, spaţiul de cazare externă etc.) sau să le arunce la tomberoanele special amenajate pentru astfel de obiecte.

 

Cap. III    INTERDICȚII, OBLIGAȚII, DREPTURI

 

1. Următoarele bunuri sunt INTERZISE a fi introduse în zona 1 a festivalului

 

 1. droguri sau orice fel de substanțe psihoactive sau halucinogene

 2. arme albe de orice natură (cuțite, bricege, șișuri, pumnale, etc)

 3. arme de foc sau cu aer comprimat (indiferent daca sunt sau nu legal deținute),

 4. materiale explozive ori inflamabile

 5. orice obiect/recipient care conține sau este fabricat din sticlă, metal sau doze de aluminiu

 6. animale

 7. biciclete, skate-uri, trotinete, hoverboards, segways (cu excepția celor utilizate de organizator)

 8. instrumente muzicale

 9. materiale publicitare

 10. mobilier de grădină

 11. boxe, amplificatoare sau sisteme audio

 12. bunuri alimentare sau băuturi, altele decât cele oferite spre vânzare în interiorul festivalului

 13. drone

 

2. Următoarele bunuri sunt INTERZISE a fi introduse în zona 2 a festivalului (zona de camping )

 1. droguri sau orice fel de substanțe psihoactive sau halucinogene

 2. foc și generatoare de curent, aragaze, grătare

 3. arme albe , cu excepția cuțitelor și bricegelor cu lama mai mică de 6 cm

 4. arme de foc sau cu aer comprimat (indiferent dacă sunt sau nu legal deținute),

 5. materiale explozive ori inflamabile

 6. băuturi în recipiente de sticlă

 7. animale

 8. biciclete, skate-uri, trotinete

 9. drone

 

3. Participanții sunt obligați să se supună controlului corporal sumar și să permită controlul bagajelor, iar cei cu vârstă peste 14 ani trebuie să dețină în permanență asupra lor un act de identitate valabil, pentru a face dovada vârstei.

 

4. Organizatorul își rezerva dreptul de a interzice accesul sau de a evacua din cadrul festivalului:

- persoanele ce refuza controlul de securitate,

- persoanele agresive,

- persoanele aflate sub influenta drogurilor sau alcoolului,[R6] 

- persoanele care manifesta forme de comportament violent sau care îi deranjează pe ceilalți participanți,

- persoanele care prezinta un comportament imoral, indecent sau ce contravine bunei desfășurări a festivalului,

- persoanele care sunt suspecte de punerea in pericol a altor participanți sau a bunei desfășurări a festivalului,

- copiii neînsoțiți de un adult (organizatorul va informa părinții/tutorii sau, după caz, organele de politie abilitate, in cazul în care adultul nu poate fi contactat la numărul de telefon notat pe brățara copilului/minorului).

5. Fiecare participant are obligația să prezinte un comportament civilizat față de toate celelalte persoane ce se regăsesc în cadrul festivalului, prin care să nu aducă atingere drepturilor si intereselor legitime ale altor participanți, artiștilor, organizatorului și partenerilor acestuia.

6.  Fiecare participant este răspunzător pentru pagubele provocate, iar organizatorul NU este responsabil pentru eventualele pierderi, furturi, deteriorări (parțiale sau totale) sau orice alte acțiuni/omisiuni din partea unei terțe persoane (inclusiv reprezentantul unui partener) a cărei consecință este distrugerea și/sau diminuarea valorii unui bun.

7. Organizatorul își rezervă dreptul de a bloca temporar accesul participanților în anumite perimetre, în cazul în care consideră ca respectivele perimetre și-au atins capacitatea maximă în care festivalul se poate derula în condiții de siguranță.

8. Organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sănătate a vreunui participant, ca urmare a interacțiunii cu elementele specifice unui astfel de festival (exemple: niveluri înalte de sunet, adrenalină, echipamente de iluminat).

9. Organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sănătate a vreunui participant, ca urmare a acțiunii/omisiunii unui alt participant, unui partener sau a altei persoane care nu se afla în niciun raport cu organizatorul.

10. Participanților le sunt interzise în cadrul festivalului desfășurarea de  activități economice de orice fel, demonstrațiile, manifestațiile si mitingurile de orice natură, împărțirea de pliante, precum și orice alte manifestări de comportament care pot afecta buna desfășurare a festivalului sau buna dispoziție a altor participanți.

11. Este strict interzisă ridicarea de drone deasupra festivalului sau montarea de echipamente profesionale de filmat

12. Este strict interzisă utilizarea de dispozitiv cu fascicul tip laser în zona 1 a festivalului

 

 

 

CAP. IV  REGULI DE CONDUITĂ ÎN ZONA DE CAMPING

1. Campingul și facilitățile acestuia vor fi deschise începând cu data de 19 august 2022, ora 10:00 , până în data de 22 august 2022, ora 12:00 .

2. Campingul va fi deschis 24 de ore pe zi, posesorii de brățări de camping au dreptul să intre și să iasă ori de câte ori doresc, în/din zona de camping.

3. Este interzisă intrarea în perimetrul campingului și în zona de acces al acestuia cu orice fel de vehicul, excepție făcând cele care deservesc zona de campare și caravanele/rulotele care vor intra doar în zona dedicată.

4. Întreg perimetrul de campare va fi supravegheat de către agenți de pază. organizatorul recomandă evitarea păstrării lucrurilor de valoare în cort, organizatorul nefiind răspunzător pentru eventuale furturi sau pierderi ale bunurilor participanților.

5. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale. Cu toate acestea, organizatorul vă asigură asistența în soluționarea acestor incidente, fără a garanta rezolvarea lor, astfel că în cazul în care ați pierdut ceva vă rugăm să vă adresați Info Point-ului din festival.

6. Pe teritoriul campingului sunt interzise terasele și orice tip de mobilier de grădină.

7. Participanții sunt rugați să vină cu tipul de cort în funcție de numărul de oameni care vor dormi în el. Nu sunt acceptate antreurile mari. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu accepta în camping anumite corturi care aduc atingere modului de organizare al campingului, afectează accesul celorlalți participanți sau sunt neconforme scopului de folosire și/sau locației.

8. Toți participanții la camping vor fi supuși unei verificări ori de câte ori vor intra în camping, pentru a se asigura conformarea acestora cu prevederile prezentului regulament.

9. Pe teritoriul campingului este interzis accesul cu animale.

10. Este interzisă intrarea cu generatoare de curent, aragaze și grătare.

11. Este interzisă intrarea în zona de camping cu băuturi alcoolice. Participantul are dreptul să intre cu mâncare și apă achiziționată din interiorul festivalului.

12. Corturile se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează în drum, în zonele de toalete și dușuri, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cort.

13. Este interzisă aruncarea deșeurilor în afara pubelelor și a containerelor de gunoi. Colectarea deșeurilor se va face selectiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și va fi sancționată ca atare.

14. În zona de camping au acces doar persoanele care o brățară care le permite accesul în această zonă.

15. Organizatorul va pune la dispoziția persoanelor cazate în camping dușuri, toalete și lumină perimetrală.

16. Organizatorul nu se obligă să pună la dispoziția participantului curent electric.

17, Este interzis accesul cu dispozitive de sonorizare, boxe, amplificatoare etc.

18. Participantul își va monta cortul în zona care îi este alocată la intrarea în camping.

19. Participantul are obligația de a nu deteriora echipamentele din zona de camping (toalete, sistem de iluminat, garduri etc.). Participantul care nu respectă această obligație va fi ținut răspunzător pentru repararea integrală a prejudiciului suferit și își asumă că îi va putea fi retras dreptul de acces în cadrul festivalului, de îndată și fără nicio notificare prealabilă, independent de repararea prejudiciului.

20. Organizatorul își rezervă dreptul de a limita numărul locurilor de camping, în funcție de numărul abonamentelor

21. Orice persoană care nu respectă aceste prevederi va putea fi evacuat de către Organizator din zona de camping.

 

 

Cap. IV  ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

 

 1. Organizatorul a prevăzut o zona de prim ajutor care va fi amplasata în incintă și va fi indicată în mod vizibil pentru toți participanții.

 2. In cazul în care vreunul dintre participanți suferă un accident de orice natură  care implică asistență medicală urgentă de specialitate, dacă se poate deplasa, acesta va fi direcționat  spre acest punct.

 3. In cazul în care vreunul dintre participanți suferă un accident care implică imposibilitatea deplasării acestuia, vor fi anunțați organizatorii sau cadrele medicale pentru efectuarea demersurilor și acordarea primului ajutor.

 

Cap. V ASPECTE PRIVIND DREPTURILE DE PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 

1. Toate materialele prezentate pe site și pe suporturile din zona festivalului reprezintă proprietatea organizatorului sau a partenerilor acestuia.

2. Toate imaginile, emblemele, textele din zona festivalului sunt reproduse cu acordul proprietarului acestora (în cazul in care ele nu sunt deja cesionate organizatorului).

3. Participanții NU pot utiliza, copia, distribui, publica sau încorpora, în scopul obținerii de venituri, astfel de elemente în cadrul altor documente sau materiale fără acord expres, prealabil și exprimat în forma scrisă din partea organizatorului.

4. Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului festival și poate utiliza imaginile foto si video, efectuate atât de propriul personal, cât si de participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia festivalului.

5. Prin acceptarea Termenilor si condițiilor, participanții accepta faptul ca organizatorul, partenerii acestuia, membrii presei, alți participanți si alte persoane cărora le este permis accesul in cadrul festivalului pot realiza înregistrări audio si/sau video ale festivalului.

6. Prin acceptarea Termenilor si condițiilor, participanții își oferă acordul pentru înregistrarea si publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor, înțelegând și acceptând ca organizatorul poate stoca si duplica înregistrările și le poate distribui/disemina prin mijloace specifice, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod, inclusiv prin informarea publicului cu privire la edițiile viitoare ale festivalului, concerte si programe, prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace electronice (exemple: YouTube, Facebook, Instagram) sau de alt tip.

7. Prin acceptarea Termenilor si condițiilor, în limitele prevăzute de lege, participanții renunță la orice pretenție financiară sau de alta natura împotriva organizatorului decurgând din acțiuni precum cele descrise în aliniatele precedente.

 

 

 

Cap. VI Alte aspecte de natură juridică

 

1.Organizatorul NU își asumă răspunderea pentru:

1.1. nicio pretenție ridicată de către persoane care au acționat cu încălcarea prezentului regulament ori a normelor legale

1.2. durata procesului de intrare în zona festivalului,

1.3 modificarea anumitor segmente ale festivalului, necesare bunei desfășurări a acestuia,

1.4 evoluțiile artiștilor,

1.5 absența intempestivă și neanunțată a vreunuia dintre artiști

1.6  calitatea si/sau conformitatea produselor, serviciilor si obiectelor de merchandise comercializate de către parteneri,

1.7 nicio pretenție întemeiată pe acțiune sau omisiune din partea unui alt participant, unui partener sau a altei persoane care nu se afla in niciun raport cu organizatorul,

1.8 nicio pretenție întemeiată pe un eveniment cauzat de un lucru de a cărui paza juridica NU este responsabil organizatorul,

1.9.

 

2. In cazul în care evenimentul este anulat din cauza unor acte normative, forță majoră, stare de urgență, stare de alertă,  greve, dezastre naturale, fenomene meteo, inaccesibilitatea locației, organizatorul poate decide să returneze parțial sau total costul biletelor sau să amâne evenimentul pentru o data ulterioară.

3. Orice persoana care are pretenții împotriva organizatorului îl va contacta pe acesta la sediul sau social, pentru a încerca soluționarea pe cale amiabila a diferendului.

4. In cazul în care diferendul nu se poate soluționa pe cale amiabilă,  acesta poate fi deferit instanței de judecată în a cărei circumscripție își are sediul organizatorul.

 

[1] în înțelesul prev la art.2.1.lit e din prezentul regulament

[2] în înțelesul prev la art.2.1.lit k din prezentul regulament

[3] în înțelesul prev la art.2.1.lit r din prezentul regulament

[4] în înțelesul prev la art.2.1.lit q din prezentul regulament

bottom of page