Regulament MARIS FEST 2022

Organizatorul poate modifica unilateral orele de incepere si de finalizare a evenimentelor/ concertelor/ concursurilor din cadrul festivalului, precum si ordinea de performare a fiecarui artist, fara ca aceasta modificare sa fie susceptibila de a cauza orice fel de prejudiciu oricarui participant.

OBIECTELE INTERZISE IN FESTIVAL

  • Droguri si substante interzise;

  • Arme, munitie, cutite sau obiecte contondente;

  • Bauturi si mancare de orice fel.

ORGANIZATORUL SI EVENIMENTUL

   MARIS FEST Romania

   19-21 August 2022

   Asociatia Moralis / CUI: 36638973

DISPOZITII GENERALE

1.1.Prezentul Regulament se aplica cu privire la organizarea si desfasurarea evenimentelor MARIS FEST (in continuare Festivalul), organizat de Asociatia Moralis (intitulat in continuare Organizator).

1.2.Regulamentul contine prevederile pe care fiecare participant al evenimentului trebuie sa le respecte si obligatiile acestuia in relatia cu Organizatorul si ceilalti participanti la Festival.

1.3.Regulamentul poate fi gasit pe www.marisfest.ro

1.4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand acest Regulament, fara o instiintare in prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afisata pe site-ul evenimentului www.marisfest.ro si la intrarea in locul de desfasurare a evenimentului, fiind de imediata aplicare dupa momentul afisarii.

1.5.Prin cumpararea unui bilet, Participantul declara ca a citit, a inteles si se obliga sa respecte acest Regulament.

CATEGORII DE BILETE SI ACHIZITIONAREA ACESTORA

2.1.Biletele pot fi achizitionate exclusiv online de pe site-ul www.marisfest.ro dar si de pe site-ul altor parteneri.

2.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica pretul biletelor fara o instiintare in prealabil.

2.3.Categoriile de bilete sunt urmatoarele:

  • Acces 1 zi - Biletul ofera acces in una din cele 3 zile de festival : 120 RON

  • Abonament - Biletul ofera acces in toate cele 3 zile de festival : 300 RON

2.4.Biletele achizitionate pentru aceste evenimente nu se returneaza, achizitionarea de bilete la spectacole fiind exceptata de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de OUG 34/2014, in conformitate cu art. 16 lit. l) din acest act normativ.

2.5.Daca evenimentul se amana din cauza pandemiei de COVID19 – biletele raman valabile pentru data stabilita ulterior.

2.6.Accesul persoanelor cu varsta sub 10 ani este gratuit.

2.7.Biletele sunt nominale.

PARTICIPAREA LA EVENIMENT

3.1.Accesul in festival se face doar pe baza unei bratari/card de acces oferit de Organizator la intrarea in festival, in baza biletului/invitatiei valabile. Doar o bratara intacta/un card de acces, asigura participantului dreptul de a intra in zona de festival. Organizatorul isi rezerva dreptul (prin colaboratorii sai) de a verifica ori de cate ori apreciaza necesar bratarile/cardurile de acces, in zona de festival si la intrarea in festival. Mentinerea integritatii bratarii/cardului de acces este responsabilitatea exclusiva a participantului, acesta fiind singurul raspunzator in cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acestora.

3.2.Toti participantii la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, in scopul verificarii conformitatii biletului/invitatiei si validarii acestuia.

3.3.Persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani vor putea intra in incinta festivalului numai pe baza unei declaratii din partea parintilor sau a reprezentantilor legali prin care li se permite participarea. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere referitor la verificarea semnaturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declaratiilor, aceste aspecte ramanand in sarcina/raspunderea persoanelor care prezinta declaratiile.

DESFASURAREA EVENIMENTULUI

  • Transilvania Motor Ring – 19-21 August 2022

  • In momentul intrarii in festival, participantul ia la cunostinta acest regulament.

  • Participantii nu pot introduce alcool, mancare sau alte lichide de orice fel in perimetrul festivalului.

REGULI DE CONDUITA IN CADRUL FESTIVALULUI MARIS FEST

4.1.Toti participantii trebuie sa respecte regulile sociale, legile si cele enumerate in acest Regulament. Participantilor nu le este permis sa desfasoare niciun fel de activitati care ar putea sa puna in pericol sau sa afecteze in orice mod siguranta sau drepturile celorlalti participanti. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului si va putea solicita despagubiri persoanelor vinovate de incalcarea acestuia.

4.2.Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis si va fi pedepsit conform legilor in vigoare. In cazul in care o persoana va fi descoperita posedand/consumand substante ilegale asupra sa, va fi scoasa in afara festivalului imediat, iar bratara de acces/cardul de acces va fi confiscata.

4.3. Pe perioada festivalului Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditata au dreptul de a inregistra si fotografia evenimentul. Participantii iau la cunostinta ca exista posibilitatea de a aparea in astfel de materiale, fara a putea emite pretentii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe website-uri, diverse canale sau pe social media (ex.: Youtube, Facebook, Instagram etc.) si de a le utiliza in campanii publicitare fara a compensa in vreun fel participantul.

4.4. Participantii au dreptul sa filmeze si sa fotografieze zonele in care au acces, insa pot folosi aceste material exclusiv in scop personal. Participantilor le este permis sa faca publice pozele si filmarile din cadrul festivalului, doar in masura in care acestea nu afecteaza dreptul la imagine al celorlalti participanti sau drepturile Organizatorului. De asemenea, participantii vor avea in vedere ca pentru anumite activitati/spectacole/concerte Organizatorul poate restrictiona sau interzice filmarea si/sau fotografierea, la solicitarea managementului artistilor, caz in care va anunta aceste situatii prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). In caz de nerespectare a acestei obligatii, Organizatorul va solicita participantului sa inceteze activitatea nepermisa/ sa stearga postarile publice, sub sanctiunea suportarii integrale a prejudiciilor astfel produse.

4.5.Participantii iau la cunostinta ca in incinta festivalului este interzisa orice activitate comerciala sau de publicitate, precum si promovarea unor produse, servicii, activitati, idei, miscari culturale sau politice, fara acordul scris al Organizatorului.

4.6. Minorilor le este interzisa servirea si consumul de bauturi alcoolice.

4.7.In cazul in care vor fi identificati minori sub 14 ani care nu sunt insotiti, Organizatorul va sesiza organele competente.

SECURITATE. PRIM AJUTOR

5.1.In interiorul perimetrului festivalului Organizatorul asigura securitatea si paza printr-un partener calificat si acreditat sa faca acest lucru. In timpul evenimentului, participantii sunt obligati sa respecte agentii de securitate, sa colaboreze cu acestia si sa le respecte instructiunile in caz de urgenta.

5.2.In caz de incident, de violenta sau de punere in pericol a integritatii corporale a altor persoane, personalul care asigura securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta in care se desfasoara evenimentul.

PLATA PENTRU SERVICII SI PRODUSE IN CADRUL FESTIVALULUI

6.1. Orice achizitie in cadrul festivalului se face cu CARDUL DE ACCES. Fiecare participant primeste acest card la intrare in festival, impreuna cu bratara de acces. Cardul poate fi incarcat cu bani la orice punct de TOP UP din festival.

 

RESPONSABILITATI

7.1. Organizatorul garanteaza accesul si utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricarui participant, care detine un bilet valid.

7.2. Datele de desfasurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator in caz de forta majora sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate in cazul unor conditii meteorologice minore (ploi, zile innorate etc.)

7.3. In caz de razboi, revolta, atac terorist, demonstratii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundatie, scurtcircuit major, epidemii, rezolutii oficiale sau alte cazuri ce nu pot fi prevazute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre parti nu este obligata sa respecte obligatiile din prezentul regulament.

7.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despagubiri in cazul acestor modificari.

7.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru stricaciuni petrecute in perimetrul festivalului, care nu au fost cauza a unei organizari defectuoase sau cu neglijenta acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

7.6. Dupa ce participantul a primit bratara/cardul de acces, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despagubiri datorita pierderii sau distrugerii bratarii.

7.7. Organizatorul nu este responsabil pentru actiuni ce se petrec in afara zonei festivalului.

7.8. Participantii vor fi tinuti raspunzatori pentru toate prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau tertilor prin nerespectarea dispozitiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.

7.9. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant in zona de festival total sau partial, sau de a invita participantul sa paraseasca festivalul, in cazul incalcarii regulamentului prezent sau a unei legi in vigoare din Romania.

PROPRIETATE INTELECTUALA

Organizatorul detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate in corespondenta, baza de date, elemente grafice, e-mail, carti de vizita si alte materiale, semnelor, logo-urilor, marci precum si asupra materialelor, textelor si a tuturor informatiilor, indiferent daca acestea sunt inregistrate sau nu, de pe www.marisfest.ro sau alte canale/platforme online in legatura cu festivalul. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fara acordul expres, exprimat in scris al Organizatorului.